organisator.be
ga naar www.be
GIDS  
 
SABAM en BILLIJKE VERGOEDING

SABAM = Dit is een vergoeding voor de auteur van de muziek
Dit zijn geen heffingen of belastingen noch “SABAM-kosten”. Het gaat om een uitgesteld loon dat aan de auteur wordt uitgekeerd voor de openbare uitvoering van zijn werk.
De auteurs ontvangen immers geen loon op het ogenblik dat ze werken (d.w.z. op het moment dat ze creëren) maar pas wanneer de vrucht van hun arbeid in het openbaar wordt uitgezonden.

BILLIJKE VERGOEDING = Dit is een vergoeding voor de uitvoerder van de muziek.
Het is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend: de gebruikers zijn verplicht deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding is "billijk" omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers.

  SABAM PRACTISCH

  website: www.sabam.be

 

TARIEVEN

Bereken hier online je tarief dankzij de Tarievensimulator.

Download de tabellen om je tarieven te kunnen bepalen.
 voor fuiven en feesten
 voor optredens en festivals

AANGIFTE

Download je aangifte papieren hier

Bezorg je ingevuld en ondertekend document bij jouw plaatselijk inningskantoor. Dit kan per brief of per fax.
Bekijk hier de lijst met de plaatselijke inningskantoren met hun contactgegevens.

Ben je niet zeker waar je je document moet binnen brengen? Typ hier je postcode of gemeente in.

  BILLIJKE VERGOEDING PRACTISCH

 website: www.bvergoed.be

Als organisator moet je steeds goed uitzoeken of de locatie reeds Billijke Vergoeding betaalt voor de dagen dat zijn open zijn. Zo ja, dan moet jij je van niets iets aantrekken. Betaalt de locatie geen Billijke Vergoeding, dan moet jij dit wel doen.

tarieven

Download de tabellen om je tarieven te kunnen bepalen.
voor fuiven en feesten
voor occasionele events in discotheken, clubs of dancings

Aangifte

Het ingevulde aangifteformulier moet tenminste vijf werkdagen vóór de activiteit aanvangt zijn binnengeleverd. Voor festivals (audio-visueel) is dit echter 20 werkdagen vóór aanvang. Op basis van het aangifteformulier zal het toe te passen tarief bepaald worden. U kunt het aangifteformulieren aanvragen en bezorgen bij:

Outsourcing Partners
PB 181
9000 Gent 12
Tel.:070/66 00 16 elke werkdag van 9u00 tot 15u30
Fax: 070/66 00 12

BELANGRIJK

Ontvangers van SABAM zullen geen Billijke Vergoeding ontvangen!
Billijke Vergoeding heeft eigen ontvangers.

  TIPS
  • Je kan steeds het risico nemen om geen Sabam aan te geven. Indien je wel controle krijgt dan zal je onmiddellijk het hele bedrag moeten betalen. Dit bedrag is het bedrag vermeerderd met 30% nalatigheidsfee
  • Je kan steeds het risico nemen om geen Billijke Vergoeding aan te geven. indien je wel controle krijgt dan zal je onmiddellijk het volledige bedrag moeten betalen. Dit bedrag is het bedrag vermeerderd met 15%, met een minimum van 99.15 €
    De praktijk leert ons dat er zeer weinig controleurs zijn van Billijke vergoeding...
  • Eens je de aangifte hebt gedaan, zal je geen controle meer krijgen. Denk steeds goed na over de inkomprijzen en de dans oppervlakte die je opgeeft. Organisatoren hebben het recht om maar bepaalde oppervlaktes van de afgehuurde ruimtes te gebruiken voor hun events. Deze niet gebruikte oppervlakte moet dan ook niet worden aangegeven.
    Hoe kleiner de oppervlakte, hoe minder je moet bepalen.
part of www.be :: disclaimer :: contact