organisator.be
ga naar www.be
GIDS  
YOUR GUIDE TO THE PERFECT PARTY
event

De beste tip is : Blijf kalm.

In tijden van nood kan enkel kalmte je redden. Het heeft geen zin om te op te jagen, dat helpt niet.

  CONTROLE
 • Het is belangrijk om voor de start van de fuif samen met de zaaluitbater een inventaris op te maken, niet alleen van drank en glazen maar ook van eventuele schade in het gebouw. Zo vermijd je dat je verantwoordelijk gesteld wordt voor schade die de vorige gebruikers hebben aangebracht. Je doet dit best met twee mensen van de organisatie.
 • Lees op voorhand nog eens goed alle contracten na.
 • Test de muziek- en lichtinstallatie.
 • Zorg ervoor dat de controle bij de inkom goed georganiseerd is. Gebruik eventueel nadarafsluiting, zo kan je de mensen die binnenkomen en buitengaan beter van elkaar scheiden en maak je controle eenvoudiger.
 • Voorzie steeds een gesloten doos of box (met gleuf) waarin de gebruikte drankbonnen kunnen worden gedeponeerd.
  BARBEHEER

Tijdens een fuif is de bar de belangrijkste bron van inkomsten. Ervaringen leren echter de winst vaak 20 à 25% lager ligt dan verwacht. Er bestaan verschillende mogelijke oorzaken:

 • Slechte controle op het (her)gebruik van de bonnetjes
 • Medewerkers die drank weggeven aan vrienden of die zelf drinken zonder een drankbon in te leveren
 • Drankbonnen die verdwijnen in de zakken van…
 • Medewerkers die geen ervaring hebben met tappen
 • Te veel aangesloten vaten op het einde van de fuif
Wij geven je enkele tips om de bar efficiënt te beheren:
 • Bij elke brouwerij kan je gratis terecht voor een tapcursus, voor een organisatie kan dit bovendien een interessante activiteit zijn. Je kan hiervoor ook terecht bij de Nationale Dienst voor het Debiet van het Bier! Informeer ook eens bij de jeugdhuiskoepels, ook zij bieden tapcursussen aan.
 • Maak zowel voor als na de fuif een stock op van de drank. Je kan dit best met twee medewerkers doen. Tel altijd de volle flessen en vaten en nooit het leeggoed!
 • Werk altijd met een doorgeeftoog. Zo kan je de hele zaak beter controleren en loopt alles meer geordend.
 • Je schenkt je dranken best niet te lang op voorhand in, niemand drinkt graag lauwe consumpties. Zelfs een pint in een plasticbeker moet goed gepresenteerd worden.
 • Duid een toogverantwoordelijke aan. Deze persoon controleert of alles goed verloopt. Hij/zij kan ook zorgen voor het aansluiten van de biervaten en het regelmatig bijvullen van de frigo’s.
 • De kartonnen dozen, kisten of emmers voor de gebruikte drankbonnen moeten consequent gebruikt worden.
 • Medewerkers beloon je niet door hen de ganse tijd gratis te laten drinken achter de toog. Beter is hen achteraf uit te nodigen voor een medewerkersfeestje (bij de evaluatie). Of je organiseert achteraf een leuke uitstap voor de medewerkers.
 • Wanneer de fuif georganiseerd wordt door meerdere organisaties neemt de kans op misbruiken toe. Het gevaar bestaat dat medewerkers zich niet echt verantwoordelijk voelen voor het (eind)resultaat. De controle op de toog zal dan ook strenger moeten zijn. Je kan een toogverantwoordelijke uit een andere groep bij de dienstdoende ploeg plaatsen.
 • Bepaal de prijs van je consumpties in functie van de som die je verschuldigd bent aan de brouwer en/of de zaaluitbater. Hou er ook rekening mee dat de prijs van je consumpties mee in aanmerking genomen wordt bij de berekening van Sabam.

terug naar inhoudsopgave

part of www.be :: disclaimer :: contact