organisator.be
ga naar www.be
GIDS  
YOUR GUIDE TO THE PERFECT PARTY
PRIVaat of openbaar?

Als je besloten hebt om een fuif te geven, zijn er verschillende knopen die je moet doorhakken. Een ervan is: kies je voor een fuif exclusief voor genodigden of voor een fuif waar (in principe) iedereen welkom is?

privÉ fuif

Er is sprake van een privé-fuif als er op de fuif enkel mensen toegelaten zijn die een persoonlijke uitnodiging ontvangen hebben en waarvan de organisator een namenlijst heeft. Het moet dus uitgesloten zijn dat iemand anders een uitnodiging kan vragen of kopen. Of je al dan niet inkomgeld vraagt, doet weinig ter zake. Een openbare fuif is voor iedereen toegankelijk, eventueel tegen betaling van een toegangsprijs of door de aanschaf van een lidkaart.

verschillen

Of je kiest voor een privé-fuif of een openbare, heeft heel wat praktische gevolgen. De meeste wettelijke bepalingen zijn immers niet van toepassing op privé-fuiven. Politiereglementen, sluitingsuren, de wet op de bewakingsondernemingen, de verplichte tapvergunningen gelden niet voor privé-fuiven.

Wel dien je als organisator van een privé-fuif SABAM en de billijke vergoeding te betalen. Het privé-karakter van een fuif sluit deze ‘auteursrechten’ niet uit!

Let op! Artikel 561 van het strafwetboek (verstoring van de nachtrust) geldt wel voor privé-fuiven, net als artikel 3 van het KB van 24 februari 1977 over geluidsnormen als de fuif plaatsvindt in een niet- ingedeelde inrichting.

terug naar inhoudsopgave

part of www.be :: disclaimer :: contact